Chỉnh Hình | Y khoa

Chỉnh Hình

 • VẸO CỔ DO U CƠ

  Dấu hiệu

  Nguyên nhân

  Điều trị

  Theo dõi

 • MẮT CÁ

  Định nghĩa

  Nguyên nhân

  Điều trị

  Theo dõi

 • NGÓN DƯ

  Nguyên nhân

  Xét nghiệm cần thiết

  Điều trị

  Chăm sóc sau mổ

 • CHÂN VÒNG KIỀNG

  Chân vòng kiềng là gì?

  Nguyên nhân?

  Điều trị ra sao?

  Theo dõi- tái khám

 • GÃY TRÊN 2 LỒI CẦU

  Nguyên nhân

  Biến chứng

  Điều Trị

  Theo dõi

 • GÃY LỒI CẦU NGOÀI

  Nguyên nhân

  Biến chứng

  Điều trị

  Theo dõi

 • GÃY XƯƠNG ĐÒN

  Gãy xương đòn là gì?

  Có cần chụp XQ để không?

  Có cần phải mổ không?

  Theo dõi ra sao?

 • TRẬT KHỚP HÁNG

  Nguyên Nhân

  Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi

 • NGÓN TAY CÒ SÚNG

  Ngón tay cò súng là gì?

  Chẩn đoán ra sao?

  Cách thức điều trị

  Theo dõi sau mổ

 • Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập807,188
  • Truy cập hôm nay577